fbpx Tomasz Adam Wiskulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Adam Wiskulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Adam Wiskulski

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2017 roku

magister Geografii

Tomasz Adam Wiskulski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Andrzej Wendt, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Tomasz Andrzej Michalski, prof. UG

Dyplom nr 4137.


Gdańsk, 09 marca 2017 r.

Data publikacji: piątek, 10 marca 2017 roku, 12:26
Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 marca 2017 roku, 12:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba