Anna Aksmann | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Aksmann

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2017 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Anna Aksmann

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Mechanizm toksycznego oddziaływania policyklicznych węglowodorów aromatycznych na jednokomórkowe zielenice planktonowe”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, prof. dr hab. Jerzy Kruk, prof. dr hab. Zbigniew Antoni Krupa

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

Dyplom nr 866.


Gdańsk, 25 maja 2017 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek451.43 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat350.13 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation271.36 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład komisji289.33 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram187.6 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała355.78 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Uzasadnienie3.71 MB