Maciej Szczurowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Szczurowski

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych

Maciej Szczurowski

uzyskał w dniu 27 lutego 2017 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych


Gdańsk, 02 marca 2017 r.