fbpx Anna Maria Barabaś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Barabaś

Anna Maria Barabaś

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2019 roku

magister Chemii

Anna Maria Barabaś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Profil fizykochemiczny wybranej serii 2,3-dideoksymonosacharydów zawierających w pozycji C3 azotową grupę funkcyjną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Aleksandra Małgorzata Dąbrowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. inż. Anna Bronisława Dołęga, prof. PG, dr hab. inż. Jacek Nycz

Dyplom nr 4457.


Gdańsk, 05 lipca 2019 r.

Data publikacji: czwartek, 30 marca 2017 roku, 18:27
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 lipca 2019 roku, 9:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki