fbpx Ziemowit Zbigniew Witkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ziemowit Zbigniew Witkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ziemowit Zbigniew Witkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2017 roku

magister Prawa

Ziemowit Zbigniew Witkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność ochrony prawnej pszczół w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauki prawne

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Pyć, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB, dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. UŁ

Gdańsk, 14 grudnia 2017 r.

Streszczenie