fbpx Magdalena Katarzyna Łągiewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Katarzyna Łągiewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Katarzyna Łągiewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2017 roku

magister Prawa

Magdalena Katarzyna Łągiewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawa podmiotowe w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauki prawne

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab.Kamil Zeidler, prof.UG

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Hubert Widłak
Recenzenci: dr hab. Tomasz Jerzy Pietrzykowski, prof. UŚ, dr hab. Mateusz Stępień

Dyplom nr 4194.


Gdańsk, 28 września 2017 r.

Streszczenie