Eugeniusz Bojanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Eugeniusz Bojanowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 marca 1982 roku

doktor nauk prawnych

Eugeniusz Bojanowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawnoorganizacyjna odpowiedzialność pracowników organu administracji państwowej.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr Wacław Dawidowicz, prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski, prof. dr hab. Zbigniew Leoński

Gdańsk, 16 września 2019 r.