fbpx Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 marca 1988 roku

doktor nauk prawnych

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawo powielaczowe. Studium z teorii państwa i prawa.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria państwa i prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Wróblewski, prof. dr hab. Sylwester Zawadzki, prof. dr hab. Tomasz Langer

Gdańsk, 08 grudnia 2019 r.