fbpx Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 1988 roku

doktor nauk prawnych

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawo powielaczowe. Studium z teorii państwa i prawa.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria państwa i prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Wróblewski, prof. dr hab. Sylwester Zawadzki, prof. dr hab. Tomasz Langer

Gdańsk, 21 lutego 2020 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:26
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska