Krzysztof Drzewicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Drzewicki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 lutego 1989 roku

doktor nauk prawnych

Krzysztof Drzewicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawo do rozwoju. Studium z zakresu praw człowieka.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr Remigiusz Bierzanek, prof. dr A. Michalska, doc. dr hab. Andrzej Straburzyński

Gdańsk, 19 sierpnia 2019 r.