Lech Kaczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Kaczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 marca 1990 roku

doktor nauk prawnych

Lech Kaczyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Renta socjalna.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Jackowiak, prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, doc. dr hab. Herbert Szurgacz

Gdańsk, 22 września 2019 r.