fbpx Tadeusz Maciejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Maciejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Maciejewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 maja 1990 roku

doktor nauk prawnych

Tadeusz Maciejewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych w prawie chełmińskim.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: historia prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr Edwin Rozenkranz, prof. dr hab. Ludwik Łysiak, prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski

Dyplom nr 213.


Gdańsk, 14 lutego 2020 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:52
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska