Mirosław Surkont | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Surkont

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 stycznia 1992 roku

doktor nauk prawnych

Mirosław Surkont

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przestępstwo zmuszania w polskim prawie karnym.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Oktawia Górniok, prof. dr hab. Andrzej Wąsek, prof. dr hab. Jan Waszczyński

Gdańsk, 10 sierpnia 2019 r.