Jolanta Gliniecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Gliniecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 października 1992 roku

doktor nauk prawnych

Jolanta Gliniecka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Instrumenty finansowego oddziaływania państwa na zagraniczne podmioty gospodarcze.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Cezary Kosikowski, prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr hab. Kazimierz Kruczalak

Dyplom nr 244.


Gdańsk, 10 sierpnia 2019 r.