Henryk Cioch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Henryk Cioch

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 kwietnia 1996 roku

doktor nauk prawnych

Henryk Cioch

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawno - porównawczym.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo handlowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Kruczalak, prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, prof. dr hab. Aleksander Oleszko

Gdańsk, 22 września 2019 r.