Bolesław Goral | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bolesław Goral

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 listopada 1977 roku

Bolesław Goral

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gospodarka komunalna m.Bydgoszczy w świetle budżetów samorządowych w latach 1920-1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr Jerzy Harasimowicz, doc.dr hab.Wacław Goronowski

Gdańsk, 15 października 2019 r.