Augustyn Burkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Augustyn Burkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 1978 roku

Augustyn Burkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawno polityczne problemy budowy i eksploatacji polskich portów morskich w okresie międzywojennym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Donald Steyer

Recenzenci: prof.dr hab. T.Cieślak, doc.dr hab. Edwin Rozenkranz

Gdańsk, 17 października 2019 r.