Lech Kaczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Kaczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 lutego 1980 roku

Lech Kaczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zakres swobody stron w kształtowaniu treści stosunku pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Czesław Jackowiak

Recenzenci: doc.dr hab. Marian Matey, doc.dr hab. Michał Seweryński

Gdańsk, 17 października 2019 r.