fbpx Tadeusz Maciejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Maciejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Maciejewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 1980 roku

Tadeusz Maciejewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kodyfikacje gdańskiego prawa miejskiego z XVIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Edwin Rozenkranz

Recenzenci: prof.dr hab. Witold Maisel, prof.dr Zbigniew Zdrójkowski

Gdańsk, 21 listopada 2019 r.