Roman Olszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 1983 roku

Roman Olszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„List gwarancyjny jako jedna z form umowy o charakterze gwarancyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Jerzy Młynarczyk

Recenzenci: prof.dr D.Duda, doc.dr M.Chorzelski, doc.dr Hołowiński

Gdańsk, 19 października 2019 r.