Jerzy Zajadło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Zajadło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 1983 roku

Jerzy Zajadło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawo natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Recenzenci: doc.dr hab. Roman Tokarczuk, prof.dr hab. Remigiusz Zaorski

Gdańsk, 15 października 2019 r.