Antoni Dermont | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Antoni Dermont

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 maja 1983 roku

Antoni Dermont

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestępstwa z art. 214 kk i ich sprawcy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Henryk Popławski

Recenzenci: doc.dr hab. A.Grześkowiak, prof.dr hab.L.Tyszkiewicz

Gdańsk, 15 października 2019 r.