Albin Romuald Waśniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Albin Romuald Waśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 1987 roku

Albin Romuald Waśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne usytuowanie pracowniczych ogrodów działkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Jan Szachułowicz

Recenzenci: doc.Bronisław Jastrzębski, prof.Andrzej Stelmachowski

Gdańsk, 10 października 2019 r.