Marek Głuchowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Głuchowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 marca 1989 roku

Marek Głuchowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pełnomocnictwo w przedsiębiorstwach zagranicznych oraz z udziałem zagranicznym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Kazimierz Kruczalak

Recenzenci: doc.dr hab. Sławomir Dalka, doc.Goik

Gdańsk, 15 października 2019 r.