Andrzej Burzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Burzak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 1995 roku

Andrzej Burzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastępstwo w prawie cywilnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Alina Kędzierska-Cieślak

Recenzenci: prof.dr hab. B.Gawlik, prof.dr hab. J.Jabłońska-Bonca

Gdańsk, 17 października 2019 r.