fbpx Krzysztof Woźniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Woźniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Woźniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 listopada 1999 roku

Krzysztof Woźniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wprowadzenie dowodu w procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Jan Grajewski

Recenzenci: prof.dr hab. Piotr Hofmański, dr hab. Michał Płachta, prof.UG

Gdańsk, 21 listopada 2019 r.