Emilia Wieczorek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Wieczorek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2000 roku

Emilia Wieczorek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ochrona konsumenta w obrocie gospodarczym (w świetle prawa polskiego i europejskiego)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Kazimierz Kruczalak

Recenzenci: prof.dr hab. Mirosław Nesterowicz, prof.dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Gdańsk, 15 października 2019 r.