fbpx Wojciech Zalewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Zalewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Zalewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 maja 2001 roku

Wojciech Zalewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Naprawienie szkody na tle tendencji obiektywizacyjnych w prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Płachta, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab.Oktawia Górniok, prof.dr hab. Jan Skupiński

Gdańsk, 12 grudnia 2019 r.