Dorota Lost-Siemińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Lost-Siemińska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2002 roku

Dorota Lost-Siemińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasady prawne morskiego ratownictwa ekologicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Adamczak, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki, dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof.UMK

Gdańsk, 12 października 2019 r.