Anna Herman-Antosiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Herman-Antosiewicz

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Anna Herman-Antosiewicz

uzyskała w dniu 29 stycznia 2018 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych