fbpx Monika Wiłkość-Dębczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Wiłkość-Dębczyńska

Monika Wiłkość-Dębczyńska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Monika Wiłkość-Dębczyńska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Funkcje poznawcze i chronotyp oraz ich genetyczno-molekularne uwarunkowania

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Wojciech Łukasz Dragan, dr hab. Wanda Zofia Ciarkowska, prof. UW, dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

Dyplom nr 865.


Gdańsk, 16 maja 2017 r.

Data publikacji: wtorek, 6 czerwca 2017 roku, 7:06
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 6 czerwca 2017 roku, 7:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba