fbpx Katarzyna Anna Borówka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Borówka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Borówka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2017 roku

magister Prawa

Katarzyna Anna Borówka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzenie zastępcze wojewody”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauki prawne

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Radosław Giętkowski, prof.UG, prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Dyplom nr 4226.


Gdańsk, 14 grudnia 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon polon.pdf30.85 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_profbdolnickiego.pdf742.95 KB
PDF icon recenzja_profrgietkowski.pdf623.43 KB