fbpx Paweł Sebastian Bafia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Sebastian Bafia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Sebastian Bafia

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2017 roku

magister Prawa

Paweł Sebastian Bafia

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucjonalna konstrukcja systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauki prawne

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Dorota Maśniak, prof.UG, prof. dr hab. Jan Głuchowski

Dyplom nr 4225.


Gdańsk, 14 grudnia 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_streszczeniu.pdf34.66 KB

Recenzje