Adam Andrzej Gregosiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Andrzej Gregosiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 września 2018 roku

magister Matematyki

Adam Andrzej Gregosiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metoda obrazów Lorda Kelvina w teorii półgrup i funkcji kosinusowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Bobrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Janas, dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ

Dyplom nr 4328.


Gdańsk, 25 września 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf34.64 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf34.4 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof_horbacz.pdf295.15 KB
PDF icon recenzja_prof_janas.pdf256.12 KB