fbpx Bogusław Antoni Suwara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogusław Antoni Suwara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogusław Antoni Suwara

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2017 roku

Bogusław Antoni Suwara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System motywowania urzędników a zadania gmin miejskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Zając, prof. dr hab. Piotr Grajewski

Dyplom nr 4189.


Gdańsk, 12 lipca 2017 r.