fbpx Justyna Maria Zawadzka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Maria Zawadzka

Justyna Maria Zawadzka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2017 roku

Justyna Maria Zawadzka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zgodność kultury organizacyjnej ze strategiami akademickich uczelni niepublicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Maria Czerska

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH, dr hab. Piotr Andrzej Wróbel, prof. UG

Dyplom nr 4190.


Gdańsk, 12 lipca 2017 r.

Data publikacji: środa, 9 sierpnia 2017 roku, 12:39
Ostatnia modyfikacja: środa, 9 sierpnia 2017 roku, 13:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba