fbpx Tomasz Piotr Wiśniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Piotr Wiśniewski

Tomasz Piotr Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 września 2017 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Tomasz Piotr Wiśniewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Complicite, teatr i estetyka

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UAM, dr hab. Anna Urszula Cetera-Włodarczyk, prof. UW, prof. dr hab. Jerzy Limon

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jadwiga Joanna Uchman

Dyplom nr 870.


Gdańsk, 19 września 2017 r.

Data publikacji: poniedziałek, 25 września 2017 roku, 9:46
Ostatnia modyfikacja: środa, 27 września 2017 roku, 9:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba