Edvardas Juchnevičius | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edvardas Juchnevičius

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 maja 2018 roku

doktor nauk prawnych w zakresie Prawa

Edvardas Juchnevičius

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Teoretyczne i praktyczne ujęcie międzynarodowego opodatkowania dochodu z handlu elektronicznego”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Leonard Etel, dr hab. Andrzej Marek Gorgol, prof. UZ , dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Andrzej Kidyba

Dyplom nr 882.


Gdańsk, 21 maja 2018 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek1.55 MB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat6.24 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Komisji255.49 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram.pdf112.45 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała RW z uzasadnieniem854.69 KB