Ewa Łojkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Łojkowska

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

Ewa Łojkowska

uzyskała w dniu 06 kwietnia 2001 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk biologicznych