fbpx Krystyna Bieńkowska-Szewczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

uzyskała w dniu 03 kwietnia 2009 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk biologicznych