fbpx Katarzyna Maria Bartnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Maria Bartnik

Katarzyna Maria Bartnik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 października 2017 roku

magister Ekonomii

Katarzyna Maria Bartnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Henryk Kisiel, dr hab. Ewa Anna Pancer-Cybulska, prof. UE we Wrocławiu

Dyplom nr 4204.


Gdańsk, 25 października 2017 r.

Data publikacji: piątek, 27 października 2017 roku, 12:40
Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 października 2017 roku, 12:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba