fbpx Marta Bożena Staniszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Bożena Staniszewska

Marta Bożena Staniszewska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 listopada 2017 roku

doktor nauk chemicznych w zakresie Chemii

Marta Bożena Staniszewska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Czynniki kształtujące stężenia bisfenolu A, 4-tert-oktylofenolu oraz4-nonylofenolu w Zatoce Gdańskiej

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec, prof. dr hab. inż. Agata Jolanta Kot-Wasik, dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro, prof. IO PAN

Dyplom nr 871.


Gdańsk, 16 listopada 2017 r.

Data publikacji: poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 13:48
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 13:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba