fbpx Martyna Anna Wielewska-Baka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Martyna Anna Wielewska-Baka

Martyna Anna Wielewska-Baka

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 listopada 2017 roku

magister Filologii polskiej

Martyna Anna Wielewska-Baka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projekt interdyskursu. O tekstowym przekraczaniu granic między naukami w twórczości Michała Hellera”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maciej Adam Michalski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jerzy Madejski, prof. USz, dr hab. Andrzej Jarosław Zawadzki

Dyplom nr 4215.


Gdańsk, 24 listopada 2017 r.

Data publikacji: wtorek, 28 listopada 2017 roku, 13:08
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 28 listopada 2017 roku, 13:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba