fbpx Katarzyna Grażyna Koleśnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Grażyna Koleśnik

Katarzyna Grażyna Koleśnik

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 listopada 2017 roku

Katarzyna Grażyna Koleśnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: dr hab. inż. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK, dr hab. Stanisław Hońko, prof. USz

Dyplom nr 4218.


Gdańsk, 29 listopada 2017 r.

Data publikacji: poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku, 14:02
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 grudnia 2017 roku, 7:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba