fbpx Katarzyna Julia Marosz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Julia Marosz

Katarzyna Julia Marosz

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2017 roku

magister Geografii

Katarzyna Julia Marosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wzrost poziomu morza i wezbrania sztormowe źródłem potencjalnych zagrożeń dla Gdańska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Grzegorz Miętus

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, dr hab. Roman Piotr Cieśliński, prof. UG

Dyplom nr 4223.


Gdańsk, 12 grudnia 2017 r.

Data publikacji: piątek, 15 grudnia 2017 roku, 13:35
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 grudnia 2017 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba