fbpx Piotr Stanisław Samól | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Stanisław Samól | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Stanisław Samól

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2017 roku

magister Historii

Piotr Stanisław Samól

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Beata Możejko

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Stefan Tandecki, prof. dr hab. Joachim Jan Zdrenka

Dyplom nr 4230.


Gdańsk, 15 grudnia 2017 r.