fbpx Andrzej Drzewiecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Drzewiecki

Andrzej Drzewiecki

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2018 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie historii

Andrzej Drzewiecki

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego państwa.

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Makowski, dr hab. Maciej Franz, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marek Jabłonowski

Dyplom nr 879.


Gdańsk, 06 kwietnia 2018 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek419.1 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat690.61 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat w języku angielskim510.28 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna - 05.12.2017 r.147.55 KB

Harmonogram

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała Rady Wydziału Historycznego UG138.21 KB
Data publikacji: wtorek, 19 grudnia 2017 roku, 14:04
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 12:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra