fbpx Marta Katarzyna Lubos | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Katarzyna Lubos

Marta Katarzyna Lubos

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2019 roku

magister chemii

Marta Katarzyna Lubos

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie, chemiczna synteza oraz badania kinetyczne peptydowych niekowalencyjnych i kowalencyjnych inhibitorów proteasomu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Promotor pomocniczy: dr hab. Dawid Dębowski
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 4498.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract176.23 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie183.51 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1457.39 KB
PDF icon Recenzja 2315.16 KB
Data publikacji: środa, 20 grudnia 2017 roku, 10:42
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 15:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki