Tomasz Brodzicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Brodzicki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 listopada 2017 roku

doktor nauk ekonomicznych

Tomasz Brodzicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Determinanty intensywności i struktury wymiany handlowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem dorobku nowych teorii handlu oraz rozwoju gospodarczego krajów i regionów”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Wydymus, prof. dr hab. Sławomir Bukowski, dr hab. Dariusz Filar

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Adam Budnikowski

Dyplom nr 872.


Gdańsk, 28 listopada 2017 r.