fbpx Joanna Urszula Olkowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Urszula Olkowicz

Joanna Urszula Olkowicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2017 roku

magister inż. Ekonomii

Joanna Urszula Olkowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Szkolenia w modelu rozwoju pracowników Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Piotr Grzegorz Wachowiak, prof. SGH, dr hab. Tomasz Piotr Kawka, prof. UG

Dyplom nr 4237.


Gdańsk, 08 stycznia 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku, 13:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku, 13:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba