fbpx Adam Stanisław Pieńkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Stanisław Pieńkowski

Adam Stanisław Pieńkowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 2018 roku

magister Zarządzania

Adam Stanisław Pieńkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Spójność zarządzania kluczowymi zasobami ludzkimi ze strategią w klubach piłkarskich w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Maria Czerska

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, dr hab. Zbigniew Leszek Dworzecki, prof. SGH

Dyplom nr 4256.


Gdańsk, 28 lutego 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 1 marca 2018 roku, 11:24
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 marca 2018 roku, 11:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba